Moderatkvinnorna besökte kvinnohuset i örebro

on .

På bilden Katarina Tolgfors, Lisbeth Sundén Andersson och Maria Haglund (m).

Lisbeth Sundén Andersson och Katarina Tolgfors, båda ledamöter i Moderatkvinnornas nationella styrelse, besökte idag Kvinnohuset i Örebro tillsammans med kommunalrådet Maria Haglund (m).

Det är ett uppföljningsbesök från 2012 och idag fick vi en uppdatering om verksamheten och återkopplade till frågor som handlar om lagstiftning och rättspraxis, säger Katarina Tolgfors, 2e vice Ordf i Moderatkvinnorna och adjungerad till Nya Moderaternas partistyrelse.

Kvinnohuset i Örebro har bland annat värdefull kunskap om och fokus på barnens situation. I familjer där våld och hot förekommer påverkas även barnen, och det är en problematik vi ville veta mer om, fortsätter Katarina Tolgfors.

Vi diskuterade också lagstiftning och rättspraxis – hur familjerätten och civilrätten, är lagar som i vissa fall motverkar varandra i sammanhang som rör vårdnadstvister och i rättsfall som rör våld i nära relationer. Det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete, fortsätter Lisbeth Sundén Andersson.

En annan viktig fråga som lyftes fram, är att det finns bostäder för dem som bott på Kvinnohuset och vill skapa sig en ny tillvaro. Och det är viktigt att kommunen bidrar till att stödja själva utveckling av verksamheten, säger Maria Haglund (m).

Det är viktigt för verksamheten att samhället och ideella krafter samverkar och det finns ett starkt engagemang enligt Kvinnohuset. Många frivilliga volontärer arbetar för Kvinnohuset.

Verksamhetsbesök på rut-företag

on .

Måndagen den 27 maj besökte Moderatkvinnorna företaget Hemtrivsel i Umeå. Där träffade vi ägarna Agnetha Ahrling & Johnny Kyrk. Företaget var bland de första med att erbjuda de tjänster som idag erbjuds genom RUT-reformen och är idag ett ledande serviceföretag i Norrland. Ett mycket givande besök som både gav framtidstro och goda idéer för vårt politiska arbete framåt.