Moderatkvinnorna

Kontaktbild

Annan information

Moderatkvinnorna
Box 2080
103 12  STOCKHOLM
Besöksadress: Blasieholmsgatan 4 a

 

Yvonne Svengard Eriksson
Ombudsman
yvonne.svengard@moderaterna.se
073-6828106

Caroline Wallensten
Politisk sekreterare
caroline.wallensten@moderaterna.se
073-6829305