Övriga projekt

Vi är Moderatkvinnor. Vi vill forma ett samhälle med plats för både kvinnor och män, där alla är viktiga och behövs. Precis som vår moderata grundsyn visar. Samtidigt vill vi öka antalet kvinnor som röstar på moderatena och som deltar i det moderata partiarbetet. Vi är övertygade om att politiken blir bättre då.

Vi vågar gå före. Lägga förslag som vi vill att moderaterna ska driva. Som är viktiga för det samhälle vi ser. Det handlar till exempel om att tillåta brottsprovokation vid sexualbrott mot barn, att införa ett extra grundavdrag för ensamföräldrar och att införa VAF (vård av föräldrar). Det handlar också om att arbeta för vettiga arbetstider och arbetsvillkor i yrken som är kvinnodominerade till exempel genom att ta bort systemet med delade turer inom äldreomsorgen.