Jämställdhetsprogram

Moderatkvinnornas arbetsgrupper

 

Arbetsgrupperna ska titta på flera sakområden ur ett jämställdhetsperspektiv.

 

De skall också kunna säkerställa att MQ under valrörelsen är aktuella i relevanta politiska frågor. Under valrörelsen ska dessa grupper öka i synnerlighet och relevans. Grupperna ska ut och prata om sitt arbete både på lokala talarkvällar, men också ordna större seminarium med relevant expertis, se exempel i länken nedan. Dessa kommer som i exemplet att videofilmas och sändas digitalt. Vid denna typ av större seminarium är det viktigt att ta in bra föreläsare för att ge rätt tyngd och trovärdighet åt frågan.

 

Arbetsgrupperna bör även vara beredda på att åka ut som talare och debattörer inom sina respektive ämnen hos externa organisationer. Arbetsgruppernas politik ska även ligga till grund för bra kampanjmaterial under hela valrörelsen. Både vad gäller fysiskt material som flygblad och ”give aways” på kampanjer, men även en ökad närvaro digitalt med sponsrade ilägg mot relevanta grupper.

 

Vikten av att ständigt vara relevant både i aktuella siffror och vilka frågor samt målgrupper ger ett ökat behov av att kunna ta del av och göra egna undersökningar.

 

 

 

Ansvarsområden

 

Övergripande ansvar                                                     Ulrica Schenström
ledamot i Integrationsgruppen
Mentorskapsprojektet

 

 1:e vice ordförande                                                        Maria Rydén

Ordförande Integrationsgruppen                                  Ann-Charlotte Hammar Johnsson
EPP women
Ordförande biståndskommittén

 

Ordförande Mat, Miljö och landsbygd                         Alexandra Anstrell             
Hedersproblematik           

 

 

Ordförande Vård och omsorg                                        Elisabeth Björnsdotter Rahm

 

 

 

 

Ordförande Civilförsvaret och krisberedskap             Åsa Wackelin

Ordförande Familjefrid                                                    Eva Solberg

 

 

Ordförande Opinion                                                         Ulrika Dakouri