Om oss

 

Moderata kvinnoförbundet bildades redan 1912. Numera är vi ett nätverk - Moderatkvinnorna - med utrymme för friare arbetsformer och organisation.

Moderatkvinnornas leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoordföranden med sin egen organisation, en för varje län.

Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.

Här kan du bland annat läsa mer om Moderatkvinnornas historia, verksamhet och hur du blir medlem!

 

Om oss

Om oss Moderatkvinnor.

Läs mer

Styrelsen

Moderatkvinnornas styrelse.

Läs mer

Historia

Vår historia.

Läs mer

Bli medlem

Bli medlem i Moderaterna.

Läs mer

Utbildningar

våra utbildningar.

Läs mer

Kalender

Vår kalender.

Läs mer