Träning ger friskare kvinnor

Skriven av MQ on . Posted in Nyheter

Kvinnor är mer sjukskrivna än män i samtliga yrkesgrupper och kvinnor anmäler flest arbetsskador. Vård- och omsorgspersonal är totalt den yrkesgrupp med näst högst antal ersatta sjukdagar.

Trots alla dessa fakta och alla kostnader som sjukfrånvaron medför så görs det alldeles för lite för att förbättra kvinnors hälsa och villkor på arbetsmarknaden. Därför tar vi Moderatkvinnor strid för att personal inom vård och omsorg ska få rätt till träning på arbetstid.

Vård- och omsorgspersonal har mycket gemensamt med exempelvis poliser, brandmän och officerare. Inom dessa yrkesgrupper återfinns oregelbundna arbetstider, perioder av såväl psykisk och fysisk stress, inslag av fysiskt tungt arbete samt att man till stor del inte kan påverka innehållet i arbetet.

Men det finns också skillnader.

En är att poliserna, brandmännen och militärerna får träna på arbetstid – men vård- och omsorgspersonalen får det endast om de har en arbetsgivare som förstått vinsterna av detta, för alla parter.

Moderatkvinnorna anser att det är både orättvist och ekonomiskt slöseri att arbetsgivare inte arbetar mer förebyggande för en minskad sjukfrånvaro och ett personligt lidande.

Det är sedan tidigare väl känt att regelbunden fysisk aktivitet förebygger belastningsskador, minskar stressymptom och motverkar nedstämdhet. Trots det så används inte träning på arbetstid som verktyg för att minska sjukfrånvaron och arbetsrelaterade skador i någon större utsträckning. Låt oss nu vända den trenden genom att låta all personal som arbetar inom vård- och omsorg regelbundet få träna på arbetstid.

Saila Quicklund, ordförande