Välkommen till seminarium den 19 oktober

on .

 

 


 

Framtidens föräldraförsäkring – för integration och

jämställdhet

 

Seminarium onsdagen den 19 oktober kl 13:00 – 14:30

                                                               Lokal: Stora Nygatan 30

                                Anmälan om deltagande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Sverige är det land som tar emot flest asylsökande per capita bland alla OECD-länder. Det är en stor utmaning för arbetsmarknaden. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten minskar men skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda blir allt större. Av alla EU-länder är gapet mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättning som störst i Sverige. För kvinnorna är sysselsättningsgapet över 17 procent.

 Efter 9 år i Sverige har bara 40 procent av kvinnorna och 50 procent av männen fått ett arbete enligt SCB. Utrikes födda upplever många hinder att få ett arbete samtidigt som deekonomiska drivkrafterna att arbeta är lägre för kvinnor än män. Lönerna är lägre i kvinnodominerande branscher och kvinnor tar traditionellt ett större ansvar för familjen, inte minst gäller detta i familjer som invandrat till Sverige.

 Vad kan vi lära av andra länder? Hur bör ersättningssystemen vara utformade? Kan en jämställd föräldraförsäkring bidra till en förbättrad integration?

 Ann-Charlotte Hammar Johnsson, styrelseledamot M-kvinnorna, hälsar välkommen.*

 Eva Uddén Sonnegård, tidigare statssekreterare (M) på arbetsmarknads-departementet, inleder och modererar seminariet.

 Paneldeltagare är Lina Aldén, docent Linnéuniversitetet, Joa Bergold, utredare LO, Anne Boschini, docent Stockholms Universitet, Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv, Annika Sundén, Analysdirektör Arbetsförmedlingen och Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna.

 

* M-kvinnorna driver ett arbete kring kvinnors integration. Arbetsgruppen leds av         Ann-Charlotte Hammar Johnsson, styrelseledamot och riksdagsledamot från Västra Skåne. Seminariet är en del av detta arbete.

 

   

              Välkomna!