Hedersbrott skall få en egen brottsrubricering i Brottsbalken

on .

Införd i Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad den 26 juli

Idag föreslår Moderatkvinnorna i en artikel i Sydsvenskan att hedersbrott ska få en egen brottsrubricering i Brottsbalken och stödjer därmed 

- Lagstiftningen mot könsstympning och barn- och tvångsäktenskap är inte tillräcklig för att lagföra föräldrar som begår brott mot sina barn i en hedersrelaterad kontext. Ibland används fridskränkningslagstiftningen, men den är begränsad till att omfatta nära anhöriga såsom till exempel föräldrar och inte utomstående.

 - Genom att kriminalisera hedersbrott med en egen brottsrubricering i Brottsbalken och likna den efter vad som gäller för grov kvinnofridskränkning/grov fridskränkning, ges domstolarna ytterligare ett verktyg att kriminalisera handlingar med syfte att upprätthålla familjens heder.

 - Kritik har tidigare riktats mot liknande förslag med att det är svårt att bevisa heder som motiv. Arbetet och metodiken i socialtjänsten har dock utvecklats under de senaste åren om barn som växer upp i en hederskontext. Tiden är därför mogen att stärka lagstiftningen kring hedersbrott.

 - Alliansregeringen tillsatte en utredning om hur skydd för personer utsatta för våld i nära relationer kan förstärkas. Det utmynnade i ett 50-tal förslag som övertagits av nuvarande regering och bereds för närvarande i regeringskansliet. Moderatkvinnorna föreslår att även utformningen av hedersbrott som egen brottsrubricering ska ingå i detta arbete.

http://www.sydsvenskan.se/2016-07-25/hedersbrott-behover-egen-plats-i-lagstiftningen

 

Seminarium med Moderatkvinnorna

on .

Almedalen anordnade Moderatkvinnorna ”Hjälp, det brinner i min olivolja”, ett seminarium om samhällssäkerhet och beredskap. Rikslottachef Barbro Isaksson, Svenska Lottakåren, Verksamhetschef Helene Brinkenfeldt från Missing People, Riksbilkårschef Malin Dreifaldt från Bilkåren och riksdagsledamot Lotta Olsson som är ansvarig för Moderatkvinnornas arbetsgrupp för samhällssäkerhet och försvar deltog i panelen som modererades av Moderatkvinnornas ordförande Annicka Engblom.

Lotta Olsson berättar vad hon tar med sig från samtalet:

– Oron över världshändelser kan omsättas i engagemang. Det finns en enorm potential i att människor vill engagera sig och vi behöver se över formerna för att fånga upp det. Missing people som deltog i seminariet är ett bra exempel på hur de under kort tid byggt upp ett enormt engagemang i hela landet. I Moderatkvinnornas fortsatta arbete tar vi till oss erfarenheter från både äldre frivilligorganisationer som Lottakåren och Bilkåren och från nya former som Missing People.

Film kommer att läggas ut på Youtube och Facebook.